• Tính từ

  Cái
  Souris femelle
  chuột nhắt cái
  Fleur femelle
  hoa cái
  Un démon femelle
  (thân, nghĩa xấu) một con quỷ cái
  Tuyau femelle
  (kỹ thuật) ống cái
  Danh từ giống cái
  Con (vật) cái
  (thân mật, nghĩa xấu) đàn bà, con mụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X