• Danh từ giống đực

  Ống
  Tuyau de pompe
  ống bơm
  Tuyau de plume
  ống lông
  Tuyau de tige de riz
  ống thân lúa
  Tuyau distributeur
  ống phân phối
  Tuyeau d'arrivée de vapeur
  ống dẫn hơi nước vào
  Tuyau d'aspiration de boue
  ống hút bùn
  Tuyau de chute
  ống hố xí
  Tuyau conducteur tuyau de conduite tuyau d'amenée
  ống dẫn
  Tuyau de décharge tuyau d'échappement
  ống xả, ống thoát
  Tuyau de drainage
  ống thoát nước
  Tuyau étanche
  ống không rò
  Tuyau ondulé
  ống lượn sóng, ống gấp nếp
  Tuyau à paroi interne lisse
  ống có thành trong nhẵn
  Tuyau à embo†tement tuyau à manchon
  ống lồng
  Tuyau de raccordement
  ống nối
  Tuyau de prise d'eau
  ống lấy nước
  Tuyau de ruissellement
  ống tưới
  Tuyau refroidisseur
  ống làm mát
  Tuyau d'hélice
  ống trục cánh quạt
  Nếp ống (ở váy...)
  (thân mật) chỉ dẫn mách riêng; mưu mẹo bày giúp
  Donner des tuyaux à quelqu'un
  cung cấp cho ai những chỉ dẫn riêng, bày mưu mẹo giúp ai
  dire quelque chose dans le tuyau de l'oreille
  rỉ tai mách điều gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X