• Tính từ

  Màu mỡ, phì phiêu
  Sol fertile
  đất màu mỡ
  (nghĩa bóng) phong phú, giàu, có lắm
  Année fertile en événements
  năm có lắm sự kiện
  (sinh vật học; sinh lý học) (có khả năng) sinh sản
  Fleur fertile
  hoa sinh sản
  Phản nghĩa Aride, improductif, inculte, infertile, infructueux, maigre, stérile.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X