• Ngoại động từ

  Lọc
  Filtrer de l'eau
  lọc nước
  (nghĩa bóng) kiểm tra, kiểm duyệt
  Filtrer les passants
  kiểm tra người qua đường

  Nội động từ

  Thấm qua lọc
  Les sirops filtrent lentement
  xirô thấm qua lọc chậm
  Ngấm qua
  L'eau filtre à travers les terres
  nước ngấm qua các lớp đất
  (nghĩa bóng) lọt ra
  Laisser filtrer une nouvelle
  để lọt ra một tin ra ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X