• Phó từ

  Mạnh
  Serrer fortement
  siết mạnh
  Arbre secoué fortement
  cây bị lay mạnh
  Lắm, rất
  Désirer fortement
  muốn lắm
  Phản nghĩa Faiblement; doucement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X