• Danh từ giống đực

  Cây gỗ, cây to
  A l'ombre d'un arbre
  dưới bóng cây
  Arbre fruitier
  cây ăn quả
  Arbre d'ornement
  cây kiểng
  Arbre branchu feuillu moussu noueux
  cây nhiều cành/nhiều lá/phủ rêu/nhiều mắt
  Au sommet de l'arbre au pied de l'arbre
  ở ngọn cây, ở gốc cây
  Planter des arbres
  trồng cây
  Abattre des arbres
  đốn cây
  (kỹ thuật) trục
  Arbre à cames
  trục cam
  arbre généalogique
  cây phả hệ
  arbre de la croix
  thập tự giá nơi chúa Giê Xu bị đóng đinh
  arbre de No„l
  cây Nô-en
  c'est au fruit qu'on conna†t l'arbre
  nhìn quả biết cây thế nào (nhìn kết quả biết ngay tác giả là người thế nào)
  entre l'arbre et l'écorce il ne faut pas mettre le doigt
  không nên dính vào những việc tranh chấp lôi thôi
  il ne faut pas juger de l'arbre par l'écorce
  không nên nhìn vỏ mà đoán cây (không nên xét đoán theo bề ngoài)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X