• Danh từ giống cái

  Tính thanh đạm, tính đạm bạc
  La frugalité d'un repas
  tính thanh đạm của bữa ăn
  Vivre avec frugalité
  sống đạm bạc

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X