• Nội động từ

  Rên, rên ri; rên siết
  Blessé qui gémit
  người bị thương rên rỉ
  Gémir sous l'oppression
  rên siết dưới ách áp bức
  Rít, rì rầm
  Le vent gémit dans la forêt
  gió rít trong rừng

  Ngoại động từ

  (văn học) rên lên, rên rỉ
  Gémir une plainte
  rên lên một lời kêu ca

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X