• Danh từ giống đực

  Vật săn, thú săn, chim săn, con thịt; thịt vật săn
  Gibier à plume
  chim săn
  Gibier à poil
  thú săn
  Manger du gibier
  ăn thịt vật săn
  (nghĩa bóng) người bị săn đuổi, người bị theo đuổi; vật được theo đuổi
  gibier de potence
  người đáng treo cổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X