• Danh từ giống đực

  Lông (người, động vật có vú), lông mao
  Bras couverts de poils
  cánh tay đầy lông
  Un vieux chat galeux presque sans poils
  một con mèo già bị ghẻ, gần như trụi lông
  Poils absorbants
  (thực vật học) lông hút
  étoffe à longs poils
  vải dài lông, vải tuyết dài
  Bộ lông (của con vật)
  Chat à poil soyeux
  con mèo có bộ lông mịn như tơ
  Bộ da lông (loại (thường))
  Bonnet en poil de lapin
  mũ bonê bằng da lông thỏ
  à poil
  (thân mật) trần truồng
  à un poil près
  chỉ sai một chút
  au poil
  tốt lắm, tuyệt vời
  avoir un poil dans la main
  (thân mật) lười qúa
  brave à trois poils brave
  brave
  de tout poil
  đủ mọi hạng
  Des gens de tout poil
  �� những người đủ mọi hạng
  être de bon poil
  (thân mật) vui tính
  être de mauvais poil
  (thân mật) càu cạu
  monter un cheval à poil
  (từ cũ, nghĩa cũ) cưỡi ngựa không yên
  ne pas avoir un poil de sec
  sợ toát mồ hôi
  ne pas avoir un poil sur le caillou
  hói đầu
  reprendre du poil de la bête
  lấy lại sức, lấy lại can đảm
  tomber sur le poil de quelqu'un
  (thân mật) nhảy xổ vào đánh ai
  un poil plus vite
  (thân mật) nhanh hơn một tí tẹo
  Đồng âm Poêle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X