• Ngoại động từ

  Mót
  Glaner quelques épis
  mót một vài bông (lúa)
  Glaner un champ
  mót lúa ở ruộng
  Nhặt nhạnh
  Glaner des anecdotes
  nhặt nhạnh giai thoại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X