• Nội động từ

  Lớn thêm, lớn lên
  Enfant qui grandit vite
  đứa trẻ lớn lên nhanh
  Tăng thêm
  L'obscurité grandit
  bóng tối tăng thêm
  Pouvoir qui va grandissant
  quyền hành ngày càng tăng thêm

  Ngoại động từ

  Làm lớn thêm
  Ces chaussures le grandissent
  đôi giày đó làm cho nó lớn thêm
  Phóng đại
  Le microscope grandit les objets
  kính hiển vi phóng đại các vật
  L'imagination grandit les dangers
  trí tưởng tượng phóng đại nguy hiểm lên
  Làm cho cao thượng hơn, nâng cao
  L'adversité grandit l'homme
  cảnh bất hạnh nâng cao con người lên
  Phản nghĩa Décro†tre, diminuer, rapetisser. Atténuer, réduire, restreindre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X