• Tính từ

  Nhanh, chạy nhanh
  Le coureur le plus vite
  người chạy nhanh nhất
  Cheval très vite
  con ngựa chạy rất nhanh
  Phản nghĩa Lent

  Phó từ

  Nhanh
  Aller vite
  đi nhanh
  Le temps passe vite
  thì giờ trôi nhanh
  Sauve-toi vite
  trốn nhanh đi
  Chống
  On sera plus vite arrivé
  sẽ chóng hơn
  aller plus vite que les violons violon
  violon
  au plus vite
  trong thời hạn ngắn nhất; chóng nhất
  Phản nghĩa Lentement, doucement, tranquillement

  Thán từ

  Nhanh lên
  Vite! un médecin
  nhanh lên! mời thầy thuốc đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X