• Danh từ giống đực

  Cái nhạc
  Grelot attaché au collier [[dun]] cheval
  nhạc buộc ở vòng cổ ngựa
  attacher le grelot
  xướng xuất việc gì
  avoir les grelots
  (thông tục) sợ run

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X