• Danh từ giống cái

  Chấn song; lưới sắt
  Grille de fenêtre
  chấn song cửa sổ
  Vỉ lò
  Điện cực lưới (ở đèn rađiô)
  Bìa lưới (có đục lỗ để đọc công văn mật)
  Ô chữ (chơi đồ chữ)
  Chỗ đan lỗi
  être derrière les grilles
  bị giam
  grille des salaires
  thang lương (của một ngành nghề)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X