• Thán từ

  Này!
  Hé! là-bas, arrivez
  Này! các anh kia, đến đây
  Chà!
  Hé! il pleut!
  Chà! trời mưa!
  ��
  oui!
  ừ phải
  hé! hé!
  ờ ờ!
  Hé! hé! je ne dis pas non
  ờ ờ! tôi có nói là không đâu
  bien!
  (từ cũ; nghĩa cũ) như eh bien! (xem eh!)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X