• Phó từ

  Không
  ne pas dire non
  không từ chối, bằng lòng
  non loin
  gần
  non moins moins
  moins
  non pas
  không đâu, không phải
  non plus
  cũng không
  non que
  không phải vì
  non sans
  không phải là không
  non seulement
  không những
  nul et non avenu avenu
  avenu

  Danh từ giống đực

  Một tiếng không
  Répondre par un non
  trả lời bằng một tiếng không
  Phản nghĩa Oui, si.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X