• Ngoại động từ

  Gọi (từ xa)
  Héler un bâtiment pour l'arraisonner
  (hàng hải) gọi tàu để khám
  Héler un taxi
  gọi xe tắc xi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X