• Danh từ giống cái

  Thói quen, tập quán
  Contracter de bonnes habitudes
  nhiễm những thói quen tốt
  (từ cũ; nghĩa cũ) như habitus
  d'habitude
  thường thường
  D'habitude il sort à cinq heures
  �� thường thường năm giờ thì ông ấy đi ra
  Phản nghĩa Accident, exception. Nouveauté, inexpérience

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X