• Danh từ giống cái

  Hàng rào
  Haie vive
  hàng rào cây xanh
  Faire la haie
  đứng làm hàng rào danh dự (để đón ai)
  Une haie d'agents de police
  một hàng rào công an
  Course de haies
  (thể dục thể thao) chạy vượt rào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X