• Danh từ giống cái

  Sự chạy
  Au pas de course
  theo bước chạy
  Cuộc thi chạy, cuộc đua chạy
  Course cycliste
  cuộc đua (chạy) xe đạp
  Hành trình, cuốc
  Faire une longue course en montagne
  làm một cuốc leo núi dài
  Sự đi lại mua hàng; sự mua hàng; hàng mua được
  Faire des courses dans les magasins
  đi mua hàng ở các cửa hàng
  Rapporter ses courses
  đem hàng mua được về nhà
  (hàng hải) sự đi cướp bóc (của tàu cướp biển)
  Sự chạy vạy
  Faire plusieurs courses pour une affaire
  chạy vạy nhiều về một công việc
  Sự vận hành (tinh tú); sự trôi qua (thời gian)
  La course du temps
  sự trôi qua của thời gian
  (kỹ thuật) sự chạy; khoảng chạy (của pittông)
  ( số nhiều) việc đua ngựa
  Le monde des courses
  giới đua ngựa
  à bout de course
  kiệt sức
  au plus haut de sa course
  tới đỉnh cao nhất của sự nghiệp
  course de taureaux
  cuộc đấu bò
  en fin de course
  lúc tàn cuộc
  être dans la course
  (thân mật) biết rõ, biết rành
  hors de course
  không dùng được nữa
  n'être pas dans la course
  (thân mật) không biết tùy thời, không biết thích nghi hoàn cảnh
  Phản nghĩa Arrêt, immobilité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X