• Danh từ giống đực

  (từ cũ; nghĩa cũ) vận may
  avoir l'heur de
  có vinh dự
  Aurai-je l'heur de vous plaire
  ?�� tôi có vinh dự làm ông vui lòng không?
  Đồng âm Heure, heurt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X