• Phó từ

  Hôm qua
  Gần đây, mới đây

  Danh từ giống đực

  Ngày hôm qua
  Vous aviez tout hier pour réfléchir
  anh đã có cả ngày hôm qua để suy nghĩ
  Phản nghĩa Aujourd'hui; demain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X