• Tính từ

  Khiêm nhường, nhún nhường
  Personne humble
  người khiêm nhường
  Tầm thường, xoàng xĩnh; hèn mọn
  Existence humble
  cuộc sống tầm thường
  Une humble chaumière
  nhà tranh xoàng xĩnh
  (nghĩa xấu) khúm núm
  Manières humbles
  bộ điệu khúm núm
  Kính cẩn
  Humble requête
  đơn thỉnh cầu kính cẩn
  à mon humble serviteur
  kính cẩn chào ngài (công thức cuối thư)
  Phản nghĩa Ambitieux, arrogant, fier, grandiose, imposant, impressionnant, orgueilleux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X