• Danh từ giống đực

  I
  Un i majuscule
  một chữ i hoa
  ( I) 1 (chữ số La Mã)
  ( I) ( hóa học) iot (ký hiệu)
  mettre les points sur les i
  nói rõ ràng chính xác, phát biểu rõ ràng tỉ mỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X