• Danh từ giống cái

  Sự quan trọng
  Affaire de grande importance
  việc rất quan trọng
  Se donner des airs d'importance
  lên mặt quan trọng

  Phản nghĩa Futilité, insignifiance, médiocrité

  D'importance quan trọng
  Affaire d'importance
  rất mạnh, nên thân
  Rosser d'importance
  �� cho một trận đòn nên thân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X