• Tính từ

  Không trong sạch
  Eau impures
  nước không trong sạch
  Air impur
  không khí không trong sạch
  Không ròng
  Or impur
  vàng không ròng
  Uế tạp, ô trọc
  Mains impures
  những bàn tay uế tạp
  Les désirs impurs
  những dục vọng ô trọc
  les esprits impurs
  ma qủy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X