• Danh từ giống đực

  Vàng
  Un objet en or
  một đồ bằng vàng
  La soif de l'or
  sự khát khao vàng; sự hám tiền
  Tiền vàng
  Payer en or
  trả bằng tiền vàng
  Kim tuyến
  Galons d'or
  lon kim tuyến
  Màu vàng ối
  L'or des moissons
  màu vàng ối của cánh đồng lúa chín
  adorer le veau d'or
  thờ thần kim tiền, hám tiền
  affaire d'or
  món hời
  âge d'or âge
  âge
  c'est de l'or en barre barre
  barre
  coeur d'or coeur
  coeur
  être cousu d'or
  giàu nứt đổ vách
  livre d'or livre
  livre
  marché d'or affaire d'or
  d'or
  mine d'or
  mỏ vàng, nguồn lợi lớn
  ni pour or ni pour argent
  với giá nài (cũng không)
  parler d'or
  nói điều hay, nói điều khôn ngoan
  payer au poids de l'or
  trả giá đắt quá
  pour tout l'or du monde monde
  monde
  promettre des monts d'or
  hứa hươu hứa vượn
  public en or
  công chúng có nhiều thiện cảm
  règle d'or
  quy tắc rất có lợi
  rouler sur l'or
  nằm trên đống vàng
  valoir son pesant d'or pesant
  pesant
  Tính từ không đổi
  Valeur or
  ) giá trị qui thành vàng
  Liên từ
  Mà, thế mà
  Đồng âm Hors.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X