• Tính từ

  Chưa từng xuất bản
  Oeuvre inédite
  tác phẩm chưa từng xuất bản
  Mới lạ
  Spectacle inédit
  cảnh tượng mới lạ

  Danh từ giống đực

  Tác phẩm chưa từng xuất bản
  Cái mới lạ
  Faire de l'inédit
  làm cái mới lạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X