• Danh từ giống cái

  Công việc
  Oeuvre délicate
  công việc tinh tế
  Sự nghiệp
  Oeuvre grandiose
  sự nghiệp vĩ đại
  Công trình, tác phẩm
  Oeuvre d'art
  công trình nghệ thuật
  Việc từ thiện
  à l'oeuvre on conna†t l'artisan
  có bắt tay vào việc mới biết dở hay
  être à l'oeuvre être en oeuvre
  làm việc
  être fils de ses oeuvres fils
  fils
  être grosse des oeuvres de quelqu'un
  chửa với người nào
  exécuteur des hautes oeuvres
  tên đao phủ
  faire oeuvre de
  có tư cánh của...
  faire oeuvre de ses dix doigts
  lao động
  mettre en oeuvre
  dùng, vận dụng
  mettre tout en oeuvre
  dùng đủ mọi cách
  mise en oeuvre mise
  mise
  oeuvre de chair
  sự giao cấu
  oeuvres mortes
  phần tàu trên mớn nước
  oeuvres vives
  phần tàu dưới mớn nước
  se mettre à l'oeuvre mettre
  mettre

  Danh từ giống đực

  (nghệ thuật) toàn bộ công trình, toàn bộ tác phẩm
  L'oeuvre peint de Rapha„l
  toàn bộ tác phẩm họa của Ra-pha-en
  (kiến trúc) khối xây
  à pied d'oeuvre
  gần nơi sử dụng
  dans oeuvre
  trong khối nhà
  gros oeuvre
  móng, tường và mái (nhà)
  hors oeuvre hors d' oeuvre
  ngoài khối nhà, ngoài sân
  Un escalier hors oeuvre
  �� một cầu thang ngoài sân
  second oeuvre
  công việc hoàn thiện xây cất (như) lắp cửa, trát tường...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X