• Tính từ

  Không đúng, sai, sai ngữ pháp, còn đầy lỗi
  Phrase incorrecte
  câu sai ngữ pháp
  Edition incorrecte
  bản in còn đầy lỗi không đứng đắn
  Tenue incorrecte
  cách ăn mặc không đứng đắn
  Être incorrect en affaires
  không đứng đắn trong kinh doanh
  Phản nghĩa Correct, pur, fidèle. Bon, exact, juste. Convenable, courtois, délicat, fair-play

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X