• Tính từ

  Cá biệt hóa, khác biệt
  Un groupe fortement individualisé
  một nhóm rất khác biệt (các nhóm khác)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X