• Danh từ giống đực

  Nhóm
  Un groupe de personnes
  một nhóm người
  Groupe politique
  nhóm chính trị
  Groupe sanguin
  (y học) nhóm máu
  Groupe de mots
  (ngôn ngữ học) nhóm từ
  Théorie des groupes
  (toán học) lý thuyết nhóm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X