• Phó từ

  Về mặt cá thể
  Individuellement différents et spécifiquement semblables
  khác nhau về mặt cá thể và giống nhau về loài
  Từng cá nhân, từng người một, từng cái một, riêng ra
  Chacun pris individuellement
  mỗi người xét riêng ra
  Phản nghĩa Collectivement. Ensemble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X