• Tính từ

  (văn học) không đúng phép, trái lẽ thường, trái khoáy
  Rentrer à une heure indue
  về nhà vào một giờ trái khoáy
  (luật học, pháp lý) không có cơ sở
  Réclamation indue
  yêu sách không có cơ sở
  Không mắc nợ
  Somme indue
  số tiền không mắc nợ
  Phản nghĩa Convenable, normal, régulier. D‰
  Danh từ giống đực
  Nợ khống, nợ xuýt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X