• Danh từ giống cái

  Giờ
  Huit heures de travail
  tám giờ lao động
  Heure du d†ner
  giờ ăn tối
  Heure de pointe
  giờ hoạt động nhiều, giờ cao điểm
  Heure creuse
  giờ hoạt động ít, giờ thấp điểm
  Heure de départ
  giờ khởi hành
  Heure d'arrivée
  giờ đến
  Heure de faible trafic
  giờ lưu lượng ít
  Heure H
  giờ G (giờ tấn công, giờ quyết định...)
  Heure locale
  giờ địa phương
  Heure légale
  giờ chính thức (giờ dân dụng theo luật quốc gia)
  Heure volable
  thời gian bay được
  Heure hostile
  thời gian không thuận tiện (không bay được)
  Heure solaire
  giờ mặt trời
  Heure vraie
  thời gian thực
  Giờ phút, lúc
  L'heure est venue de tout dire
  đã đến lúc phải nói hết
  Conna†tre dans sa vie des heures agréables
  trong đời đã nếm những giờ phút thích thú
  Thời vận
  Son heure est passée
  thời vận của anh ta đã qua
  ( số nhiều) thời gian
  La fuite des heures
  sự trôi qua của thời gian
  à la bonne heure
  may quá, tốt quá
  à l'heure actuelle pour l'heure
  hiện nay, trong lúc này
  à son heure
  vào thời gian thích hợp cho mình
  avoir de bons et de mauvais quarts d'heure
  có tính đồng bóng; có tính bất thường
  avoir l'heure
  có đồng hồ
  Vous avez l'heure
  ?�� anh có đồng hồ không? (mấy giờ rồi?)
  avoir ses heures
  có thói quen giờ nào việc ấy
  de bonne heure
  từ sớm; sớm
  dernière heure
  tin giờ chót (trong báo chí)
  d'heure en heure
  từng giờ, lần lần, dần dần
  dire ses heures
  (tôn giáo) đọc kinh hằng ngày
  être à l'heure
  đúng giờ (đồng hồ; người đúng hẹn)
  faire l'heure
  (đường sắt) đến đúng giờ (xe lửa)
  heure avancée
  khuya, muộn
  heure dernière heure suprême
  lúc lâm chung
  heures creuses creux
  creux
  la bonne heure
  lúc thích hợp
  la mauvaise heure
  lúc không thích hợp, lúc bất lợi
  le quart d'heure de Rabelais quart
  quart
  l'heure du berger
  giờ tình tự, giờ trai gái hẹn hò
  l'heure H
  giờ ấn định; giờ quyết định
  livres d'heures
  (tôn giáo) sách kinh
  n'avoir pas une heure à soi
  bận túi bụi, không có thì giờ rảnh
  pour le quart d'heure
  trong lúc này
  prendre heure avec quelqu'un
  hẹn giờ với ai
  sur l'heure
  ngay lập tức
  tout à l'heure
  chốc nữa
  un ami de toutes les heures
  một người bạn thân thiết
  Đồng âm Heur, heurt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X