• Tính từ

  Không đúng, không chính xác, sai
  Calcul inexact
  phép tính sai
  Không đúng giờ
  Être inexact à un rendez-vous
  đến nơi hẹn không đúng giờ
  Phản nghĩa Correct, exact, fidèle, juste. Assidu, ponctuel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X