• Tính từ

  Không trung thành
  Ami infidèle
  người bạn không trung thành
  Epouse infidèle
  người vợ không trung thành, người vợ không chung thủy
  Infidèle à ses promesses
  không trung thành với lời hứa, không giữ lời hứa
  Traducteur infidèle
  người dịch không trung thành
  Récit infidèle
  chuyện kể không trung thành, chuyện kể không đúng
  Không theo đạo chính thống, dị giáo

  Danh từ

  Người không theo đạo chính thống, kẻ dị giáo

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X