• Tính từ

  Không có hình dạng nhất định
  Masse informe
  khối không có hình dạng nhất định
  Không ra hình thù gì, dị hình
  Animal informe
  con vật dị hình
  Mới phác qua, chưa hoàn bị
  Ouvrage informe
  tác phẩm chưa hoàn bị
  Phản nghĩa Formé, structuré

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X