• Tính từ

  Có ghi tên
  Orateur inscrit
  diễn giả có ghi tên

  Phản nghĩa Non-inscrit

  (toán học) nội tiếp
  Angle inscrit
  góc nội tiếp

  Danh từ

  Người có tên trong danh sách cử tri
  Nombre [[dinscrits]] [[nayant]] pas voté
  số cử tri có tên trong danh sách mà không đi bầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X