• Danh từ giống đực

  Góc
  Angle des murs
  góc tường
  A l'angle de la rue
  ở góc đường
  Former un angle
  tạo nên một góc
  Angle aigu
  (toán học) góc nhọn
  Angle droit
  (toán học) góc vuông
  Angles opposés par le sommet
  (toán học) các góc đối đỉnh
  Angle inscrit dans un cercle
  (toán học) góc nội tiếp trong một đường tròn
  Angle obtus
  (toán học) góc tù
  Angle d'incidence de réflexion de réfraction
  (vật lý) góc tới/phản xạ/khúc xạ
  Angle facial
  góc mặt, góc sóng mũi
  Angles des lèvres
  khóe môi
  (nghĩa bóng) góc cạnh, gai góc
  Un caractère qui prend de jour en jour des angles plus vifs
  tính tình ngày càng gai góc rõ thêm
  sous l'angle de
  theo góc độ (nào đó), theo quan điểm (nào đó)
  arrondir les angles
  (nghĩa bóng) hòa giải êm xuôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X