• Tính từ

  Không (có) cảm giác, không cảm thấy
  Bras insensible
  cánh tay không còn cảm giác
  Insensible au froid
  không cảm thấy rét
  Thản nhiên, dửng dưng, trơ trơ
  Coeur insensible
  lòng trơ trơ
  Khó nhận thấy, từ từ
  Progrès insensible
  tiến bộ khó nhận thấy, tiến bộ từ từ
  Phản nghĩa Sensible; ému, hypersensible, impressionnable. Ardent, enflammé. Notable, perceptible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X