• Tính từ

  Hỗn láo, xấc láo
  Enfant insolent
  đứa trẻ hỗn láo
  Ton insolent
  giọng xấc láo
  Ngạo mạn
  Vainqueur insolent
  kẻ thắng trận ngạo mạn
  Ngạo đời, trêu người
  Luxe insolent
  sự xa hoa ngạo đời
  Phản nghĩa Respectueux; modeste, ordinaire
  Danh từ
  Kẻ hỗn láo, kẻ xấc láo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X