• Danh từ giống đực

  Người thắng trận, người thắng
  Người khắc phục (khó khăn...); người chế ngự
  (từ cũ, nghĩa cũ) người chinh phục được tình yêu

  Tính từ

  Thắng trận, thắng
  Le général vainqueur
  lực sĩ thắng cuộc
  Air vainqueur
  vẻ thắng thế
  Đã khắc phục, đã chống nổi
  Vainqueur des préjugés
  đã chống nổi những thành kiến
  Phản nghiã Vaincu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X