• Danh từ giống cái

  Sụ không vững, sự chông chênh
  Instabilité d'un meuble
  sự chông chênh của một đồ gỗ
  (nghĩa bóng) sự không ổn định, sự thất thường
  L'instabilité d'une situation
  sự không ổn định của một tình thế
  (vật lý học, hóa học) tính không bền

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X