• Phó từ

  Về (mặt) trí tuệ
  Un enfant intellectuellement très développé
  một em bé rất phát triển về trí tuệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X