• Danh từ giống đực

  (cơ học) bộ đảo chiều
  Inverseur de courant
  bộ đảo dòng điện
  Inverseur de marche
  bộ đổi chiều hành trình
  Inverseur de phase
  bộ đảo pha
  Inverseur de polarité
  bộ đảo cực tính
  Inverseur de poussée
  bộ đổi chiều lực đẩy
  (điện học) cái đảo mạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X