• Tính từ

  Cách li; cách điện; cách nhiệt; cách âm

  Danh từ giống đực

  Vật liệu cách li, chất cách li
  Isolant acoustique
  vật liệu cách âm
  Isolant céramique
  vật liệu ngăn cách bằng gốm
  Isolant cireux
  vật liệu ngăn cách dạng sáp
  Isolant électrique
  vật liệu cách điện
  Isolant fibreux
  vật liệu ngăn cách dạng sợi
  Isolant huileux
  vật liệu ngăn cách dạng dầu
  Isolant liquide
  vật liệu ngăn cách dạng lỏng
  Isolant plastique
  vật liệu ngăn cách dạng chất dẻo
  Isolant solide
  vật liệu ngăn cách dạng rắn
  Isolant synthétique cellulaire
  vật liệu ngăn cách dạng xốp tổng hợp
  Isolant ignifuge
  chất chống cháy
  Isolant vitreux
  vật liệu ngăn cách dạng thuỷ tinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X