• Danh từ giống đực

  Sự xét xử; bản án
  Le jugement d'un accusé
  sự xét xử một bị cáo
  Casser un jugement
  hủy một bản án
  Năng lực phán đoán, sự phán đoán, sự đánh giá
  Jugement de l'histoire
  sự phán xét của lịch sử
  (tôn giáo) lời phán quyết (của Chúa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X