• Tính từ

  Của chúng, của họ
  Tous les Vietnamiens aiment leur patrie
  hết thảy người Việt nam đều yêu đất nước của họ

  Đại từ ( Le leur, La leur, Les leurs)

  C'est pour son profit et non pour le leur đó là vì lợi của nó chứ không phải của họ
  Je ne veux rien du leur
  tôi không muốn tý gì của họ cả
  les leurs
  bà con của họ; bạn bè của họ; bọn họ
  J'étais un des leurs
  �� trước đây tôi cũng ở trong bọn họ

  Đại từ không đổi

  Chúng, họ
  Je le leur dirai
  tôi sẽ nói điều đó với họ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X